Анализа онлајн тестова за самопроценузнања!

 

 

 

Међународни дан планете Земље - пристигли радовиОСМАЦИ СРЕЋНО!МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ!ВЕЖБЕ РЕЛАКСАЦИЈЕ УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ: КАКО ПОБОЉШАТИ СВОЈЕ УЧЕЊЕ
ВОДИЧ ЗА ОСМАКЕ! 

                         

 

 

ДИГИТАЛНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА МАЛУ МАТУРУ

 

                
             

План надокнаде пропуштеног образовно – васпитног рада
за период од 12.2.2020. до 21.2.2020. године

<<ПЛАН НАДОКНАДЕ ЧАСОВА>>
<<ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД  НАДОКНАДЕ ЧАСОВА>>

 
 Распоред часова за млађе разреде важи од 03.02.2020. године.
Распоред часова за млађе разреде по одељењима
Распоред часова - енглески језик, верска настава и физичко васпитање за млађе разреде
 

Распоред часова за старије разреде важи од 03.02.2020. године.

Распоред часова за старије разреде
Распоред часова слободних наставних активности за старије разреде

План надокнаде пропуштеног образовно – васпитног рада

за период од 12.2.2020. до 21.2.2020. године

<<ПЛАН НАДОКНАДЕ ЧАСОВА>>
<<ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД  НАДОКНАДЕ ЧАСОВА>>

 
 
Распоред часова за млађе разреде важи од 03.02.2020. године.
Распоред часова за млађе разреде по одељењима
Распоред часова - енглески језик, верска настава и физичко васпитање за млађе разреде

Распоред часова за старије разреде важи од 03.02.2020. године.

Распоред часова за старије разреде
Распоред часова слободних наставних активности за старије разреде
 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА О.Ш. "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ" МЕЛЕНЦИ

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА У ВЕЗИ СА УЗБУЊИВАЊЕМ

 

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ТАБЕЛА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

ТАБЕЛА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА

ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И СТИЦАЊУ ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

СТРУЧНИ КОМЕНТАР ПРАВИЛНИКА О ОЦЕЊИВАЊУ

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О ОБРАЗОВНИМ СТАНДАРДИМА ЗА КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ПРЕДМЕТЕ СРПСКИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА И ПРИРОДА И ДРУШТВО

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА

ПРАВИЛНИК О ДОЗВОЛИ ЗА РАД НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛА

СТАТУТ, ПРАВИЛНИЦИ И ПОСЛОВНИЦИ ОШ "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ", МЕЛЕНЦИ

СТАТУТ ОШ "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ", МЕЛЕНЦИ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

КУЋНИ РЕД ОШ "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ", МЕЛЕНЦИ

 ПРАВИЛНИЦИ О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА И НАСТАВНОМ  ПРОГРАМУ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Основна школа ''Др Бошко Вребалов'' Меленци

 

Бројач посета

768912

Миникалендар

септембар 2023
пусчпсн
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Јавне набавке

  

zouv

 

 

fejs
Facebook школе