Oсновна школа “Др Бошко Вербалов” се налази у Средњебанатском округу, у општини Зрењанин у месту Меленци. У склопу школе је и вртић ,,Невен”. Раздаљина од Зрењанина је 16,4 км. Од града Београда, Меленци су удаљени 106 км.

Школска зграда је изграђена 1967. године по тадашњим стандардима и простире се на 3774 m2. ОШ „Др Бошко Вребалов“ састоји се из једног објекта са подрумом, приземљем и спратом и издвојене зграде вртића, који се налази у школском дворишту.

Основна школа „Др Бошко Вребалов“ у Меленцима школске 2023/2024. године обављаће следећу делатност:

 • Стицање припремног-предшколског и основног образовања и васпитања

Основ за израду годишњег програма о остваривању образовно-васпитног рада за школску 2023/2024. годину био је:

 • Извештај о остваривању образовно-васпитног рада и других активности у школској 2022/2023. години;
 • Школски програм;
 • Школски развојни план;
 • Припремни предшколски програм;
 • Планови за рад садецом вртића и ученицима који имају потешкоће у савлађивању наставних садржаја.

Школска зграда

ПРОСТОР ПО НАМЕНИ БРОЈ m2 НИВО ОПРЕМЉЕНОСТИ
довољно добро врло добро
Учионица 10 539 - да -
Кабин   Кабинети 8 400 - да -
Радионце 3 172 да - -
Фискулт. сала 1 288 да - -
Свлачионице 2 46 - да -
Купатила 2 35 да - -
Библиотека 1 50 - да -
Рачунарска учионица 2 100 - да -
Зборница 1 77 - - да
Канцеларије 3 75 - да -
Зубна амбуланта 1 27 - - да
Хол и ходници 7 1098 - да -
Трпезарија 1 169 да - -
Кухиња 1 77 - да -
Котларница 1 50 - да -
Угљара 1 120 - неискоришћено -
Остале просторије 7 160 - - -
Учионица за предшколски узраст 2 98 - - да
Кабинет за пружање додатне подршке 1 20 - да -
СВЕГА: 64 3530

Да би школска зграда задовољила одређену намену, нужно је да има одговарајуће просторије према развијености школе и изграђене пратеће елементе на слободном простору уз школску зграду, односно изграђен потпуни школски објекат.

У нашој школској згради постоји:

1) 11 учионица опште намене које служе за извођење разредне наставеод првог до четвртог разреда и, већином, предметне наставе од петог до осмог разреда.

Постојећи инвентар је у релативно добром стању. Школа је реалтивно солидно опремљена наставним средствима за рад. Предвиђа се набавка још неких наставних средстава, а у складу са потребама које ће прецизирати наставници у оквиру својих стручних већа, што је предвиђено плановима тих стручних већа. Постојећа ситуација је таква да настава може несметано да се одвија.

Једна учионица опремљена за обављање припремно-предшколског рада.

2) 8 кабинета

Кабинети специјлизоване намене служе за извођење предметне наставе од петог до осмог разреда, а то су:

 • кабинет за биологију;
 • кабинет за хемију;
 • кабинет за физику;
 • кабинет за ликовну културу;
 • кабинет за музичку културу – са интерактивном таблом;
 • кабинет за информатичко образовање;
 • кабинет за техничко образовање.

3) Учионицe за прeдшколски узраст

Учионицe су опремљене свим неопходним наставним средствима, које служе за извођење васпитно-образовног процеса за децу предшколског узраста.

4) Фискултурна сала и спортски терени

Фискултурна сала делимично је опремљена неопходним наставним средствима и спортских реквизитима.

Спортски терениопремљени су асфалтираним игралиштима за одбојку, фудбал и кошарку, али недостајејама за песак, просторза бацање кугле, као и атлетске стазе.

5) Библиотека

Библиотека ОШ „Др Бошко Вребалов“ се од 2013. године налази у новом простору. Просторија је велика и светла, опремљена новим полицама за књиге, тако да је доступност ученика књигама боља и прегледнија.

Књижни фонд броји 21.658 монографских публикација. Наслови лектира су смештени по разредима. Часописи и сликовнице су смештени на ниским полицама тако да су приступачни корисницима. Промет публикација се врши помоћу карте и џепа за сваког члана.

Школска библиотека броји око 500 чланова, како ученика, тако и свих запослених у школи.

Сваке школске године књижни фонд се, према могућностима школе, допуњује. Прошле године фонд је обогаћен домаћом лектиром, белетристиком за децу, као и фондом стручне литературе.

6) Школска кухиња и трпезарија

Ранијих година кухиња је била адекватно опремљена те је храна свакодневно била припремана за ужину. Данас кухиња има услужни карактер. У кухињи ради једна сервирка која припрема ужину за све ученике, који у трпезарији, као наменском простору конзумирају храну за време великог одмора.

7) Зубна амбуланта

Последњих 17 година наша школа има зубну ординацију. Од изузетног је значаја јер се у њој обавља планско и систематско информисање деце предшколског и школског узраста, значају навика за очување и унапређивање здравља уста и зуба, која се пласирају кроз здравствено-васпитна предавања.

Бројач посета

816677

Миникалендар

јун 2024
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Јавне набавке

  

zouv

 

 

fejs
Facebook школе