ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА О.Ш. "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ" МЕЛЕНЦИ

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА У ВЕЗИ СА УЗБУЊИВАЊЕМ

 

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ТАБЕЛА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

ТАБЕЛА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА

ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И СТИЦАЊУ ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

СТРУЧНИ КОМЕНТАР ПРАВИЛНИКА О ОЦЕЊИВАЊУ

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О ОБРАЗОВНИМ СТАНДАРДИМА ЗА КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ПРЕДМЕТЕ СРПСКИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА И ПРИРОДА И ДРУШТВО

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА

ПРАВИЛНИК О ДОЗВОЛИ ЗА РАД НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛА

СТАТУТ, ПРАВИЛНИЦИ И ПОСЛОВНИЦИ ОШ "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ", МЕЛЕНЦИ

СТАТУТ ОШ "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ", МЕЛЕНЦИ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

КУЋНИ РЕД ОШ "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ", МЕЛЕНЦИ

 ПРАВИЛНИЦИ О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА И НАСТАВНОМ  ПРОГРАМУ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Основна школа ''Др Бошко Вребалов'' Меленци

 

Бројач посета

725049

Миникалендар

март 2023
пусчпсн
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Јавне набавке

  

zouv

 

 

fejs
Facebook школе